Portreti

Središte mog interesa su portreti s nagalskom na propitivanje vlastitog postojanja.